אנא בחרו את המרכז אליו נרשמתם וסמנו אותו לצורך שליחה

ההחזר יבוצע לחשבון הבנק עפ"י הפרטים הבאים

הביטול יכנס לתוקף חודש לאחר אישור הביטוח במרכז, בגין חודש זה ישולם תשלום מלא. דמי ההחזר הינם החל מחודש לאחר הביטול ואישורו במרכז עצמו.(באחריות הלקוח לוודא שהמרכז קיבל את הטופס)