אנו שמחים לפתוח שנת פעילות חדשה של חוגי העשרה בבית התלמיד בבתי הספר רחבי העיר.

 • החוגים יחלו לפעול ביום ב', כ"ו חשוון תשפ"ב, ה-1.11.2021 וימשכו עד לסיום שנת הלימודים.
 • החוגים יתקיימו בשטח ביה"ס, בתום יום הלימודים ויפעלו לפי מערכת השעות המצורפת, תוך שמירה על הנחיות משרדי החינוך והבריאות.
 • החופשות זהות לחופשות הלימודים בבית הספר.
 • המשתתפים בחוגים ימצאו תחת השגחה משעת סיום הלימודים ועד לסיום החוג בו הם משתתפים.
 • ההשתתפות בחוג, כולל שיעור ניסיון מותנית במילוי הסכם הרשמה ורישום פה באתר. (יש ללחוץ על שם בית הספר בכדי להירשם)
 •  משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד ( עד שני חוגים ) באישור הרכזת.
 • במידה והמשתתף יחליט להשתתף בחוג, תחושב עלות החוג כולל שיעור הניסיון.
 • התלמידים יהיו זכאים לניידות בחוגים בהתאם לאפשרויות, בתאום עם הרכזת.
 • התשלום לחוגים מחושב עפ"י מס' המפגשים השנתי בקיזוז חופשות וחגים.
   
 •  פרישה מחוג – יש להודיע בכתב לרכזת החוגים ובשליחת טופס.** הודעת הביטול תכנס לתוקף בתום 3 ימי עבודה מיום אישור קבלת המסמך הכתוב ותחויב בתשלום דמי סיום פעילות בסך 100 ₪ או 5% מסכום הפעילות הכולל (שווי העסקה השנתית), הנמוך מבניהם. במידה ונותרה יתרת זכות היא תוחזר למשתתפים בתוך כחודש ימים.
 •  רשת חוויות שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה.
 • לאחר ה-01.03.2022 לא ניתן לבטל חוג ולא יינתן זיכוי כספי בגין החודשים שנשארו עד תום שנת הפעילות.

יתכנו שינויים בחוגים, בשעות ובחלוקה לקבוצות בהתאם למערכת השעות בביה"ס, להנחיות משרדי החינוך והבריאות ולמס' הנרשמים.

על ההורים ליידע את הרכזת על ביצוע הרישום באינטרנט ולכל דבר ועניין.

מס' המקומות בחוגים מוגבל – כל הקודם זוכה - יש להזדרז ולהירשם !!!

לשאלות ופרטים: batay.talmid@havayot.org.il

להרשמה לחוגי בתי תלמיד <<לחצו כאן>>

**לטופס ביטול השתתפות בחוג <<לחצו כאן>>

 

בית ספר

שם הרכזת

פלאפון

גלים

אלונה חורין קפלן 

052-6273107

שריד

בוריס חורין

054-4634043

תחכמוני

קרן צברי 

050-6767811

בן גוריון

סבטלנה טריגר

052-6372230

שביט

איילה זך

052-4564534

סמילנסקי

בוריס חורין

054-4634043

סיני

הילה מזרחי

052-8507532

רמת אלון

לירון

050-2255770

שפרינצק

יהודית וולף

052-2308812

נבון

הילה מזרחי

052-8507532

הרצוג

קרן צברי

050-6767811

ויצמן

רותי פלד

052-2247895

בן צבי

סבטלנה טריגר

052-6372230