הורים יקרים,
השיבוץ לצהרון יעשה בהתאם לשיבוץ שיקבע לגן העירייה. 

 

הורים אשר קיבלו שיבוץ חדש, יש לוודא שהגן החדש מופיע במערכת.
במידה ולא, יש לחזור לבצע רישום לאחר מספר ימים. 

באיחולי שנת לימודים פורייה ומוצלחת!