הורים יקרים,
השיבוץ לצהרון יעשה בהתאם לשיבוץ שיקבע לגן העירייה. 

ילדי גן החובה וטרום החובה יכולים לבצע רישום.
במהלך חודש יוני, עיריית רחובות תפרסם שיבוצים לטרום טרום חובה ובהתאם ייפתח הרישום לצהרון. 

הורים אשר קיבלו שיבוץ חדש, יש לוודא שהגן החדש מופיע במערכת. במידה ולא, יש לחזור לבצע רישום לאחר מספר ימים. 

באיחולי שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

*למעוניינים בתשלום תל"ן בשיקים, יש לגשת לאגף הצהרונים, רחוב החבורה 20, רחובות.