שעה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

14:00-14:15

מפגש קצר

מפגש קצר

מפגש קצר

מפגש קצר

מפגש קצר

14:15-14:45

ארוחת צהריים

ארוחת צהריים

ארוחת צהריים

ארוחת צהריים

ארוחת צהריים

14:45-15:00

התארגנות ומשחק במוקדי פעילות

התארגנות ומשחק במוקדי פעילות

התארגנות ומשחק במוקדי פעילות

התארגנות ומשחק במוקדי פעילות

התארגנות ומשחק במוקדי פעילות

15:00-15:30

חצר

חצר

חצר

חצר

חצר

15:30-15:40

ארגון חצר

ארגון חצר

ארגון חצר

ארגון חצר

ארגון חצר

15:40-16:15

פעילות מכוונת בהתאם לתוכנית פדגוגית

פעילות מכוונת בהתאם לתוכנית פדגוגית

פעילות מכוונת בהתאם לתוכנית פדגוגית

פעילות מכוונת בהתאם לתוכנית פדגוגית

פעילות מכוונת בהתאם לתוכנית פדגוגית

16:15-16:30

ארוחת מנחה

ארוחת מנחה

ארוחת מנחה

ארוחת מנחה

ארוחת מנחה

16:30-17:00

מפגש מסכם

פעילות במוקדים

מפגש מסכם

פעילות במוקדים

מפגש מסכם

פעילות במוקדים

מפגש מסכם

פעילות במוקדים

מפגש מסכם

פעילות במוקדים

  • חוגים – בהמשך יפורסמו ימים ושעות