שילוב אנשים על רצף האוטיזם/מוגבלות שכלית התפחתותית בעבודה כמשתקמים (מבוגרים), התוכנית מאפשרת להשתלב בתעסוקה שיקומית קרוב למקום המגורים, (לזכאים עפ"י משרד הרווחה) - ניתן להשתלב בתעסוקה במגוון תפקידים במתנ"סים.

שת"פ בין החברה למתנ"סים ורשת חוויות.

לפרטים נוספים: ענת פורקוש  טלפון: 08-9377706