לפירוט החוגים ולהרשמה יש ללחוץ על המרכז הרצוי

שוויץ רחובות החדשה

בית לגדול טוב

שוויץ המדע

קרית משה

פסגת המדע

תנופה

אבן גבירול

שדרות ח

אושיות

רחובות הצעירה

נאג'רה

חב

בית החמישה