ילדים אשר נרשמו לצהרון רשת חוויות אינם צריכים לבצע רישום נפרד לתל"ן, החיוב התבצע באופן אוטומטי עם התשלום לצהרון!