הכתה מיועדת לתת מענה לאחים צעירים בכתות א'-ד', שסיימו את יום הלימודים וממתינים לאיסוף ע"י אחיהם הבוגרים או ע"י הוריהם המסיימים לעבוד בשעות הצהריים המוקדמות.

♦ המסגרת אינה צהרון - לא כוללת אוכל ומיועדת להשגחה בלבד.

  • ההורים מתבקשים לשלוח עם הילדים כריך ופרי נוסף עבור שעות אלו.
  • הילדים יוכלו להכין שיעורי בית עצמאית, במידה ויתאפשר תהיה עזרה בהכנת השיעורים.
  • הילדים יוכלו ליהנות ממשחקים ואם יתאפשר גם מפעילות העשרה.

♦ הכיתה תפעל רק בימים בהם מתקיימים הלימודים בבית הספר כסדרם. הכיתה לא תפעל בחופשות בית הספר ובערבי חג.

♦ פתיחת הכיתה מותנית במינימום נרשמים. במידה וכמות הנרשמים  במהלך השנה יורדת מתחת למינימום הדרוש- תופסק

   פעילות כתת אחים ממתינים, בהודעה של חודש מראש.

♦ במידה והסייעת לא תוכל למלא תפקידה ביום מסוים , מפאת מחלה / אחר ולא תמצא לה מחליפה, תצא הודעה להורים על אי קיום כתת אחים באותו יום, משמע על ההורים יהיה להתארגן לאסוף את הילדים.

 בית התלמיד שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה.

♦ פרישה – יש להודיע בכתב לרכזת החוגים ובשליחת טופס מקוון. הודעת הביטול תכנס לתוקף בתום 3 ימי עבודה מיום אישור קבלת המסמך הכתוב ותחויב בתשלום דמי סיום פעילות בסך 100 ₪ או 5% מסכום הפעילות הכולל (שווי העסקה השנתית), הנמוך מביניהם. במידה ונותרה יתרת זכות היא תוחזר למשתתפים בתוך כחודש ימים.

♦ לאחר ה-01.03.2022 לא ניתן לבטל ולא יינתן זיכוי כספי בגין החודשים שנשארו עד תום שנת הפעילות. 

ההשתתפות בכיתת האחים מותנית ברישום אצל הרכזת.

על ההורים גם מוטלת האחריות לעדכן את הרכזת ואת הסייעת באם הילד לא יגיע לביה"ס/או לא יופיע לפעילות בכתה באופן מתוכנן.  מספר מקומות מוגבל     

                                           

בית ספר

שם הרכזת

פלאפון

רמת אלון

לירון

050-2255770

וייצמן

רותי פלד

052-2247895

 

 

 בברכת שנת פעילות מוצלחת!