ויצמן - כיתת אחים ממתינים

הכתה מיועדת לתת מענה לאחים צעירים בכתות א'-ד', שסיימו את יום הלימודים וממתינים לאיסוף

ע"י אחיהם הבוגרים או ע"י הוריהם המסיימים לעבוד בשעות הצהריים המוקדמות.

 • כיתת אחים ממתינים תפעל בימים א'-ה', מהשעה 12:45 ועד לשעה 14:30. החל מתאריך  19.10.2022
 • המסגרת אינה צהרון - המסגרת לא כוללת אוכל ומיועדת להשגחה בלבד.
 • ההורים מתבקשים לשלוח עם הילדים כריך ופרי נוסף עבור שעות אלו.
 • הילדים יוכלו להכין שיעורי בית עצמאית – (במידה ויתאפשר תהיה עזרה בהכנת השיעורים).
 • פתיחת הכיתה מותנית במינימום 20 נרשמים ומעבר ל 25 נרשמים לא ניתן יהיה להצטרף.
 • רשת חוויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות זו במידה וכמות הנרשמים במהלך השנה יורדת מתחת למינימום הנחוץ, בהודעה של חודש מראש.
 • הכיתה תפעל רק בימים בהם מתקיימים הלימודים בבית הספר כסדרם. הכיתה לא תפעל בחופשות בית הספר ובערבי חג.
 • במידה ואחראית כתת אחים לא תוכל למלא תפקידה ביום מסויים, מפאת מחלה / אחר ולא תמצא לה מחליפה, תצא הודעה להורים על אי קיום כתת אחים באותו יום, משמע על ההורים יהיה להתארגן לאסוף את הילדים. במידה והיעדרות תיהיה ממושכת משבוע ינתן החזר כספי יחסי בגין תשלום הימים החסרים, בסוף השנה.
 • רשת חוויות שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה. במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.
 • פרישה - בקשה לביטול השתתפות בפעילות תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב לרכזת החוגים ובשליחת טופס מקוון למשרד בתי התלמיד ע"י ההורים. תשלום דמי סיום פעילות בסך 100 ₪ או 5% מסכום התקופה הנותרת לפעילות, הנמוך מבניהם. יתרת הזכות תוחזר למשתתפים בתוך כחודש ימים. ביטול השתתפות לאחר ה-01.03.2023  - לא יינתן זיכוי כספי.
 • ההשתתפות בכיתת האחים מותנית במילוי הסכם הרשמה ותשלום באתר הרשת www.havayot.org.il
 • באחריות ההורים ליידע את הרכזת על ביצוע הרישום באינטרנט ולכל דבר ועניין.
 • על ההורים מוטלת האחריות לעדכן את האחראית באם הילד לא הגיע לביה"ס/או לא יופיע לפעילות בכתה באופן מתוכנן.
 • על ההורים מוטלת האחריות לעדכן בכתב את האחראית ואת הרכזת במידה וקיימת כל מגבלה רפואית.
 • עלות ההשתתפות החודשית בכתת אחים ממתינים 200 ש"ח לחודש (ישולם גם אם בפועל הילד הגיע פחות ימים).

- במידה וילד נרשם לחוג ברשת חוויות בביה"ס ויצמן – התשלום לכתת אחים יהיה 150 ₪ לחודש.

 

רותי פלד -  רכזת בתי תלמיד בי"ס ויצמן  | טלפון :  052-2247895
להרשמה לחצו כאן – (תחת קטגוריית 'מרכז קהילתי', יש לבחור רמת אלון, לגלול למטה, לבחור בכתת אחים)

 

רמת אלון - כיתת אחים ממתינים

הכיתה מיועדת לתת מענה לאחים צעירים בכיתות א'-ד' שסיימו את יום הלימודים וממתינים לאיסוף אחיהם הבוגרים הלומדים בבית הספר או איסוף ע"י ההורים.

כיתת אחים תפעל בימים א'-ה', בין השעות 12:45-16:00. אין להישאר במתחם בית הספר לאחר השעה 16:00.

המסגרת אינה צהרון ומיועדת להשגחה בלבד.

 1. ההורים מתבקשים לשלוח עם הילדים כריך ופרי נוסף עבור שעות אלו. אין לשלוח חטיפים. אין אפשרות לחימום האוכל -   נא  להיערך בהתאם.
 2. הילדים יוכלו להכין שיעורי בית באופן עצמאי.
 • פתיחת הכיתה מותנית במינימום 18 נרשמים. רשת חוויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות זו, במידה וכמות הנרשמים במהלך השנה יורדת מתחת למינימום הנחוץ.
 • מס' המקומות מוגבל ל 50 משתתפים. בימים בהם יהיו מעל 25 משתתפים- תהיינה 2 מדריכות אחראיות.
 • הכיתה תפעל רק בימי הלימודים והיא לא תפעל בחופשות בית הספר ובערבי חג.
 • במידה והאחראית על כיתת אחים חולה / נעדרת - ביום זה לא תתקיים פעילות והיא תחודש עם חזרתה של האחראית. יש לחדד כי לאחראית כיתת האחים אין גיבוי /  החלפה.
 • במידה והיעדרות האחראית כיתת אחים תהיה משבוע ימים ומעלה יינתן החזר יחסי בגין הימים החסרים.
 • במידה ותתקיים שביתה מטעם משרד החינוך / או אחר ולא יופעל החינוך הפורמלי – לא תתקיים גם כיתת אחים.
 • רשת חוויות שומרת לעצמה להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה. במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.
 • קוד התנהגות :
 • יש להישמע למדריכה האחראית לאורך כל הפעילות.
 • אין להסתובב בשטח בית הספר ללא השגחה ובטח לא מחוצה לו.
 • חל איסור להשתמש בניידים בזמן השהות בבית הספר.
 • יש לשמור על כללי התנהגות על פי תקנון בית ספרי.
 • פרישה- במידה ומשתתף מבטל את המשך הפעילות יש להודיע בכתב לרכזת החוגים ובשליחת טופס מקוון. הודעת הביטול תכנס לתוקף בתום שלושה ימי עבודה, מיום אישור קבלת המסמך ותחויב בתשלום דמי סיום פעילות בסך 100 ₪  או 5% מסכום הפעילות הכוללת הנמוך מבניהם. במידה ונותרה יתרת זכות היא תוחזר למשתתף עד חודש ימים.
 • ההשתתפות בכיתת אחים מותנית במילוי הסכם הרשמה ותשלום באתר רשת חוויות.
 • על ההורים מוטלת האחריות לעדכן בכתב את האחראית ואת הרכזת במידה וקיימת כל מגבלה רפואית.
 • על ההורים לעדכן את האחראית אם הילד לא הגיע לבית הספר או לא יופיע לפעילות בכיתת אחים.
 • עלות השתתפות חודשית: 5 ימים בשבוע 250 ₪ לחודש. התשלום הוא שנתי מחולק למספר חודשים ולכן גם בעת חופשות התשלום יעמוד על 250 ₪ לחודש.
 • הנחה של 5% תינתן על ילד שני ומעלה: משתתף ראשון משלם 250 ₪ לחודש. אחיו ישלם/ישלמו 237.5 ₪ לחודש.
 • כיתת אחים תתחיל לפעול החל מיום חמישי 1/9/2022 - התשלום עבור חודש ספטמבר מלא.
 • לאחר 1/3/2023 לא יהיה ניתן לבטל חוג / השתתפות בכיתת אחים לשנה זו ולא יינתן זיכוי כספי בגין החודשים הנותרים עד סוף שנת הלימודים.

 

לירון - רכזת בתי תלמיד בי"ס רמת אלון  | טלפון :  050-2255770
להרשמה לחצו כאן (תחת קטגוריית 'מרכז קהילתי', יש לבחור רמת אלון, לגלול למטה, לבחור בכתת אחים)

 

תחכמוני – חשיב"ה - כיתת אחים ממתינים

 •  כיתת אחים ממתינים תחל לפעול ביום 19.9.2022
 • יום ב'  מהשעה 12:45 ועד 13:40                                                                        
 • יום ד'  מהשעה 12:45 ועד 13:40                                                                        
 • יום ה'  מהשעה 12:45 ועד 13:40
 •   המסגרת אינה צהרון - המסגרת לא כוללת אוכל ומיועדת להשגחה בלבד
 • ההורים מתבקשים לשלוח עם הילדים כריך ופרי נוסף עבור שעות אלו.
 • הילדים יוכלו להכין שיעורי בית עצמאית – (במידה ויתאפשר תהיה עזרה בהכנת השיעורים).
 • הכיתה תפעל רק בימים בהם מתקיימים הלימודים בבית הספר כסדרם. הכיתה לא תפעל בחופשות בית הספר ובערבי חג.
 • ההשתתפות כרוכה בתשלום מראש לכל השנה.
 • בעת פרישה - על מנת לקבל החזר כספי על יתרת השנה - על ההורה למצוא משתתף מחליף (ומשלם) להמשך יתרת השנה.
 • לא יוחזר תשלום או פיצוי בגין משתתף שלא הגיע לכתת אחים בשל מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת (לרבות בידוד במקרה של קורונה). במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת (חס וחלילה)–עפ"י שקול דעת הנהלת רשת חוויות תקבע החלטה מתאימה.
 •  הסייעת אינה אחראית על ילדים שלא נכנסו לכתת אחים או על הילדים מעבר לשעות פעילות כתת אחים  -  על ההורים לאסוף את הילדים מהכתה בזמן !                               
 • הורים האוספים את ילדיהם במהלך יום הלימודים ו/או לפני התחלת פעילות כתת אחים מחויבים להודיע לסייעת.
 • על ההורים גם מוטלת האחריות לעדכן את הסייעת באם הילד לא יגיע לביה"ס ו/או לא יופיע לפעילות בכתה באופן מתוכנן.
 • על ההורים מוטלת האחריות לעדכן בכתב את הסייעת במידה וקיימת כל מגבלה רפואית.
 • אין לשלוח עם המשתתף בחוגים כל פריט בעל ערך. האחריות במקרה של נזק / גניבה הינה על בעל הרכוש בלבד.       
 • יש ליידע את התלמידים כי אין להוציא טלפונים מהתיק בכתת אחים.
 • ביטולים או שינויים בפעילות, ימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י הגב' חן בן דוד, המרכזת את הפעילות מטעם ההורים. בהודעה כתובה.       
 • במידה והסייעת לא תוכל למלא תפקידה ביום מסוים, מפאת מחלה / אחר ולא תמצא לה מחליפה, תצא הודעה להורים, ע"י הגב' חן בן דוד , על אי קיום כתת אחים באותו יום, משמע על ההורים יהיה להתארגן לאסוף את הילדים. במידה והיעדרות תהיה ממושכת משבוע יינתן החזר כספי יחסי בגין תשלום הימים החסרים, בסוף השנה.                                                         
 • רשת חוויות שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה.
 • הרישום יעשה לפי ימים המוגדרים מראש. לא ניתן יהיה "להחליף" במהלך השבוע בין הימים. (לדוגמא, משתתף שנרשם לימים ב'  ד' ונעדר באחד מהם - לא יוכל להגיע ביום חמישי במקום היום שנעדר). 
 • עלות ההשתתפות היא שנתית :   ליום - 175  ₪  |  ליומיים - 345 ₪  |  לשלושה - 515 ₪
 • יש ליידע את הגב' חן בן דוד על ביצוע הרישום לכתת אחים באינטרנט ולכל דבר ועניין.


להרשמה לחצו כאן (תחת קטגוריית 'מרכז קהילתי', יש לבחור תחכמוני, לגלול למטה, לבחור בכתת אחים).

 

רמון - כיתת אחים ממתינים

הנהגת הורי בית הספר רמון בשיתוף פעולה עם רשת חוויות, פותחת את "כיתת אחים ממתינים" בבית הספר.

הכתה מיועדת לתת מענה לאחים צעירים בכתות א'-ד', שסיימו את יום הלימודים וממתינים לאיסוף

ע"י אחיהם הבוגרים או ע"י הוריהם המסיימים לעבוד בשעות הצהריים המוקדמות.

 • כיתת אחים ממתינים תפעל בימים א'-ה', מהשעה 12:45 ועד לשעה 14:30.  החל מתאריך  19.10.2022
 • המסגרת אינה צהרון - המסגרת לא כוללת אוכל ומיועדת להשגחה בלבד.

- ההורים מתבקשים לשלוח עם הילדים כריך ופרי נוסף עבור שעות אלו.

- הילדים יוכלו להכין שיעורי בית עצמאית – (במידה ויתאפשר תהיה עזרה בהכנת השיעורים).

 • פתיחת הכיתה מותנית במינימום 16 נרשמים ומעבר ל 25 נרשמים לא ניתן יהיה להצטרף.
 • רשת חוויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות זו במידה וכמות הנרשמים במהלך השנה יורדת מתחת למינימום הנחוץ, בהודעה של חודש מראש.
 • הכיתה תפעל רק בימים בהם מתקיימים הלימודים בבית הספר כסדרם. הכיתה לא תפעל בחופשות בית הספר ובערבי חג וכמו כן  במידה ותתקיים שביתה מטעם משרד החינוך / או אחר ולא יופעל החינוך הפורמלי.
 • במידה והאחראית לא תוכל למלא תפקידה ביום מסוים, מפאת מחלה / אחר ולא תמצא לה מחליפה, תצא הודעה להורים על אי קיום כתת אחים באותו יום, משמע על ההורים יהיה להתארגן לאסוף את הילדים. במידה והיעדרות תהיה ממושכת משבוע יינתן החזר כספי יחסי בגין תשלום הימים החסרים, בסוף השנה.
 • רשת חוויות שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה. במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.
 • פרישה - בקשה לביטול השתתפות בפעילות תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב ע"י ההורים אצל רכזת בית התלמיד. תשלום דמי סיום פעילות בסך 100 ₪ או 5% מסכום התקופה הנותרת לפעילות, הנמוך מבניהם. יתרת הזכות תוחזר למשתתפים בתוך כחודש ימים. ביטול השתתפות לאחר ה-01.03.2023 לא יינתן זיכוי כספי.
 • ההשתתפות בכיתת האחים מותנית במילוי הסכם הרשמה ותשלום באתר הרשת www.havayot.org.il
 • באחריות ההורים ליידע את הרכזת על ביצוע הרישום באינטרנט ולכל דבר ועניין.
 • על ההורים מוטלת האחריות לעדכן את הסייעת בכתה באם הילד לא הגיע לביה"ס/או לא יופיע לפעילות בכתה באופן מתוכנן.
 • עלות ההשתתפות החודשית בכתת אחים ממתינים   200 ש"ח לחודש (ישולם גם אם בפועל הילד הגיע פחות ימים).
 • הנחה של 5% תינתן על ילד שני ומעלה: משתתף ראשון משלם 200 ₪ לחודש. אחיו ישלם/ישלמו 190 ₪  לחודש.

                                                            

הילה מזרחי - רכזת בתי תלמיד בי"ס רמון | טלפון :  052-8507532

להרשמה לחצו כאן – (תחת קטגוריית 'מרכז קהילתי', יש לבחור רמון, לגלול למטה, לבחור בכתת אחים)          

 

 בברכת שנת פעילות מוצלחת!