בעקבות הערכת מצב ביטחונית, הורה ראש העיר לבטל את כלל פעילויות רשת חוויות, שתוכננו להתקיים היום. בעקבות הערכת מצב ביטחונית, הורה ראש העיר לבטל את כלל פעילויות רשת חוויות, שתוכננו להתקיים היום.