בהמשך להחלטת קבינט הקורונה, החל מהיום (20.12) תפתח רשת חוויות בספריות. מגבלות יחולו על ספריות הממוקמות בתוך בית ספר. בחוויות מציינים עוד כי בתקופה זו אין צורך בהארכת השאלה ולא יגבו קנסות על איחורים


רשת חוויות בספריות תפתח במלואה בהתאם לנהלי התו הסגול, החל מיום ראשון, 20.12.2020, זאת בהמשך להחלטות קבינט הקורונה. בשלב זה, ע"פ הוראות משרד הבריאות, הספריות הציבוריות פתוחות להשאלה והחזרה של ספרים בלבד, ואין אפשרות לשהות בספרייה לצרכי קריאה, לימוד ושימוש במחשבים ומאגרי המידע.

הספריות תפעלנה בשעות הפתיחה הרגילות למעט שתי ספריות הממוקמות בשטח בתי הספר - הספרייה בכפר גבירול ע"ש מרגלית סלע, אשר נמצאת בשטח ביה"ס בגין ולכן אין אפשרות לכניסת קוראים שאינם נמנים על תלמידי או צוות ביה"ס. לאור זאת, קוראי הספרייה יוכלו להמשיך להזמין ספרים ולאוספם מפתח ביה"ס. ספריית מרגולין ע"ש ציון ענקי אף היא נמצאת בתחום ביה"ס מולדת ולכן לא ניתן להכניס קוראים אלא לאחר השעה 17.00.

כל הספריות פועלות לפי תקנות התו הסגול, לפיכך חובה להגיע עם מסיכות. מתקיימת מדידת חום וחתימה על הצהרת בריאות בכניסה, הוצבו עמדות אלכוג'ל לחיטוי הידיים לפני בחירת הספרים. בספרייה מציינים עוד כי מספר הנכנסים המותר הוא בהתאם לגודל הספרייה, זמן השהות מוגבל ויש לשמור על מרחק. כמו כן, בתקופה זו אין צורך בהארכת השאלה ולא יגבו קנסות על איחורים.