חיובים ותשלומים בגין פעילויות שבוטלו עקב הסגר שייכנס לתוקפו ביום שישי הקרוב, 18.9: רשת חוויות לא תבצע חיוב בגין פעילויות חודש אוקטובר, זאת עד להחלטות הממשלה באשר להמשך ימי השגרה שלאחר תקופת הסגר. כמו כן, תשלומים אשר בוצעו בגין חודש ספטמבר, יוחזרו באמצעות קיזוז מתשלומי החודש הראשון לחזרה לפעילות.

יש לציין כי עד כה, למעט מקרים מיוחדים, הוחזרו כלל תשלומי ההורים בגין פעילות שבוטלו בסגר שחל בחודשים מרץ-אפריל 2020. יודגש כי הטיפול במקרים מיוחדים כאמור, יימשך גם בתקופת הסגר, על מנת להבטיח כי כלל התשלומים יוחזרו להורים בהקדם האפשרי.

שימו לב! עם כניסת הסגר וביטול כלל פעילויות הרשת - עובדי רשת חוויות יוצאים לחל"ת. על כן, לא יינתן מענה טלפוני ולא תתקיים קבלת קהל.

ניתן לפנות בדוא"ל לאגף הצהרונים לברורים דחופים בלבד tzaharonim@havayot.org.il

כמו כן, ניתן לפנות למרכזים קהילתיים במקרים דחופים בלבד. יעשו מאמצים להשיב לפונים בהקדם האפשרי. תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה!