הבוקר נערך פורום בטיחות בנוכחות של אבות הבית של מרכזי רשת חוויות בהדרכת מ״מ מנכ״ל הרשת ומנהל תחום הבטיחות, צביקה מדהלה.


אבות הבית תודרכו בנושא: טיולים מחוץ למתנ״ס, היערכות בעניין גשמים, הצפות, תחזוק מבנים ועוד..

מידי תקופה עוברים אבות הבית קורסים והשתלמויות ובחודש הבא יוצאים העובדים לקורס "עבודה בגובה".

כמו כן, בחודש נובמבר האחרון נערכו ברשת מבדקי בטיחות שבחנו את כל המתקנים, המבנים ומתחמי הרשת.

צביקה מדהלה: "אני רואה את נושא הבטיחות של לקוחות ועובדי הרשת כערך עליון. רשת חוויות משקיעה מאמצים רבים לעמוד בכל הסטנדרטים הנדרשים בנושא זה, ודואגת לנהלי רענון וקורסים מותאמים לאורך כל השנה".