דלג לתוכן העמוד

שירותים בקליק

מכרזים

מכרז להפעלת מעון יום

רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)– מכרז מס' 06/2019

                             להפעלת מעון יום בעיר רחובות

 

רשת חוויות רחובות מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ) (להלן: "הרשת") פונה בזה, במכרז פומבי, לקבל הצעות להפעלת מעון יום בשכונת  אושיות רח מבצע ליטני 6 רחובות,  כפי שיפורט להלן, על פי תנאי מכרז זה, הסכם ההתקשרות והנספחים.

כללי:

 ·    ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הרשת, רח' גולדברג אברהם 6 רחובות, החל מיום 16.06.2019, בימים א' – ה', בין השעות 09:00 – 15:00 תמורת תשלום במזומן או בהמחאה בנקאית בסך 1,000 ש"ח.

 ·    מפגש מציעים/סיור קבלנים יתקיים ביום א', 23.06.2019 בשעה 10:00. נפגשים במעון,
רח' מבצע ליטני 6, רחובות. ההשתתפות בסיור הינה חובה.

 ·    מועד אחרון להגשת ההצעות 14.07.2019 בשעה 15:00. ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים ברח' גולדברג 6, בנוכחות מזכירת הרשת.

                                                                                         

                                                                                                   רשת חוויות רחובות

 

 

אינסטגרם
ערוץ היוטיוב שלנו