בתי תלמיד תשפ"ה - פרטים בקרוב

אנו שמחים לפתוח שנת פעילות חדשה של חוגי העשרה בבית התלמיד שבבתי הספר ברחבי העיר

 • החוגים יחלו לפעול בכל בית תלמיד בהתאמה למועדים שפורסמו בחוברות החוגים בכל בית ספר וימשכו עד לסיום שנת הלימודים.
 • החוגים יתקיימו בשטח ביה"ס, בתום יום הלימודים ויפעלו לפי מערכת השעות המצורפת, תוך שמירה על הנחיות משרדי החינוך והבריאות  ובהתאמה להנחיות פיקוד העורף.
 • החופשות זהות לחופשות הלימודים בבית הספר.
 • הפעילות בבתי התלמיד מתקיימת בתום יום הלימודים. הרכזת והמדריכים אינם אחראים על התלמידים מעבר לשעות החוג או על ילדים שלא נכנסו לחוג אליו הם רשומים. על ההורים לאסוף את הילדים מהחוג בזמן !
 • ההשתתפות בחוג, כולל שיעור ניסיון מותנית במילוי הסכם הרשמה ורישום פה באתר.

 יש ללחוץ על שם בית הספר בכדי להירשם

 • משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד על בסיס מקום פנוי, בתיאום ובאישור הרכז/ת.
 • במידה והמשתתף יחליט להמשיך להשתתף בחוג, תחושב עלות החוג כולל שיעור הניסיון.
 • התלמידים יהיו זכאים לניידות בחוגים בהתאם לאפשרויות, בתאום עם הרכז/ת.
 • התשלום לחוגים מחושב עפ"י מס' המפגשים השנתי בקיזוז חופשות וחגים. 
 • בקשות להפסקת פעילות יטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב אצל רכזת בית התלמיד או בשליחת טופס מקוון מאתר רשת חוויות ובשליחה במקביל הודעת ביטול במייל  [email protected]   בכל מקרה יש לוודא את קבלת המסמך במזכירות בתי התלמיד 08-9313711. ללא וידוא טלפוני - לא יחשב הביטול. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך אלא בטופס הייעודי בלבד. ללא הודעה בכתב על הביטול ווידוא קבלת הביטול, ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
 • הודעת הביטול תכנס לתוקף בתוך 30 יום מתאריך קבלת המסמך הכתוב ואישור על קבלתו במזכירות. (הודעה על ביטול מחייבת הודעה של 30 יום מראש) בגין חודש זה ישולם תשלום מלא. לא תתאפשר בקשת ביטול חוג בדיעבד.
 • לאחר ה-01.03.2024 לא ניתן לבטל חוג ולא יינתן זיכוי כספי בגין החודשים שנשארו עד תום שנת הפעילות.
 • רשת חוויות שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה.

יתכנו שינויים בחוגים, בשעות ובחלוקה לקבוצות בהתאם למערכת השעות בביה"ס, להנחיות משרדי החינוך, הבריאות, פיקוד העורף ולמס' הנרשמים.

על ההורים ליידע את הרכזת על ביצוע הרישום באינטרנט ולכל דבר ועניין (כולל מגבלה רפואית).

 

מס' המקומות בחוגים מוגבל – כל הקודם זוכה - יש להזדרז ולהירשם !!!

לשאלות ופרטים:  [email protected]  

להרשמה לחוגי בתי תלמיד >>

 

 

 

 

 

**לטופס ביטול השתתפות בחוג <<לחצו כאן>>

 

בי"ס

רכז/ת חוגים

טלפון

בן גוריון

סבטלנה טריגר

052-6372230

בן צבי

סבטלנה טריגר

052-6372230

בראשית

מירי בשארי

 055-9113004

גלים

קמי כהן

050-2640756

הרצוג

קרן צברי

050-6767811

ויצמן

רותי פלד

052-2247895

נבון

הילה מזרחי

052-8507532

סמילנסקי

 

 

רמון

הילה מזרחי

052-8507532

רמת אלון

לירון שורץ

050-2255770

שביט

איילה זך

052-4564534

שזר

קמי כהן

050-2640756

שפרינצק

יהודית וולף

052-2308812

שריד

לירון חביבי ניסים

050-3320206

תחכמוני

קרן צברי 

050-6767811