קיץ של חוויות חדשות

קייטנות קיץ בביה"ס

 

ביה"ס יבניאלי

גילאים: 6-9 (כיתות א'-ג')

תאריכים: 3-21/7

שעות: 8:00-13:00 , אפשרות לצהרון 13:00-16:00

מחיר: 300 ₪ (המחירים כפופים להנחיות משרד החינוך, ובהתאם להנחיות אלה, פתיחת הקייטנות מותנית במינימום נרשמים.)

תוספת צהרון 750 ₪

ההרשמה נסגרה!

ביה"ס שביט - סבב א'

גילאים: מסיימי כיתה א' – מסיימי כיתה ו'

תאריכים: 3-21/7

שעות: 8:00-13:00 , אפשרות לצהרון 13:00-16:00

מחיר: 300 ₪ (המחירים כפופים להנחיות משרד החינוך, ובהתאם להנחיות אלה, פתיחת הקייטנות מותנית במינימום נרשמים.)

תוספת צהרון 750 ₪

 

ביה"ס שביט - סבב ב'

גילאים: מסיימי כיתה א' – מסיימי כיתה ג'

תאריכים: 24/7-4/8

שעות: 8:00-13:00 , אפשרות לצהרון 13:00-16:00

מחיר: 300 ₪ (המחירים כפופים להנחיות משרד החינוך, ובהתאם להנחיות אלה, פתיחת הקייטנות מותנית במינימום נרשמים.)

תוספת צהרון 750 ₪