שוויץ רחובות החדשה

בית לגדול טוב

שוויץ המדע

קרית משה

פסגת המדע

תנופה

אבן גבירול

שדרות ח

אושיות

ההולנדית

רחובות הצעירה

נווה יהודה

נאג'רה

חשמונאים

בית החמישה