נא לבטל את התחייבויותיי הכספיות בגין פעילות זו ששילמתי ב: (חובה) שדה חובה

 

Browser not supported

 ביטול צהרון ע"פ סעיף 7 לחוזה – ביטול השתתפות בצהרון תהיה בהודעה של 30 יום מראש.