הרישום לבקשות סבסוד בשכר לימוד לזכאים בצהרונים נפתח

לנוחיותכם עמוד שמרכז את המידע מתוך משרד העבודה והרווחה

*יש להגיש את הבקשות עד ליום חמישי בתאריך ה-31.3.22 בכדי לקבל את הסבסוד מתחילת שנה או מחודש כניסת הילד למסגרת (המאוחר מביניהם)

**בקשות אשר יוגשו החל מה-1.4.22 - יקבלו זכאות רק החל מחודש שקדם לקבלת בקשת הסבסוד.

נספח 6 - ניתן לקבל חתום מצוות הצהרון.

להגשת הבקשה וקליטת שאלוני הרשמה https://www.gov.il/he/service/daycare-center-parents-request-degree-of-subsidy

לעיון ומידע במבחני התמיכה לצהרונים תשפ"ב וטבלת השתתפות בצהרונים, באתר האגף למעונות יום של משרד העבודה והרווחה https://www.gov.il/he/departments/general/afternoons-daycare-2022

מוקד הדרגות במשרד העבודה והרווחה -טלפון  2969* שלוחה 2, בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00.