הרישום לבקשות סבסוד בשכר לימוד לזכאים בצהרונים נפתח

לנוחיותכם עמוד שמרכז את המידע מתוך משרד העבודה והרווחה

נספח 14 - ניתן לקבל חתום מצוות הצהרון.

להגשת הבקשה וקליטת שאלוני הרשמה https://www.gov.il/he/service/daycare-center-parents-request-degree-of-subsidy

לעיון ומידע במבחני התמיכה לצהרונים תשפ"ג וטבלת השתתפות בצהרונים, באתר האגף למעונות יום של משרד העבודה והרווחה https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/daycare-subsidies-2022-2023

מוקד הדרגות במשרד העבודה והרווחה -טלפון  2969*, בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00.