מסמכים את הפעילות בצהרוני גני הילדים

חודשים ספטמבר-אוקטובר-נובמבר

מסכמים ספטמבר-נובמבר 2022 בצהרונים.pdf