כתובות ושעות פעילות

מעונות רשת חוויות נמצאים בפריסה עירונית רחבה:

מעון צעדים המדע – רחוב סירני 52, שכונת רחובות המדע

מעון צעדים רחובות הצעירה - רחוב יעקב מזרחי 8, שכונת רחובות הצעירה

מעון צעדים רחובות ההולנדית– רחוב הרי אדום 55, שכונת רחובות ההולנדית

מעון צעדים רחובות החדשה– רחוב קורננברג 1, שכונת רחובות החדשה

מעון צעדים גבעת הדקלים– רחוב קלמן ביאלר 1, שכונת רחובות החדשה

מעון צעדים היובל – רחוב מוקסאי 58 , שכונת היובל

מעון צעדים גבעת האהבה - קלמן ביאלר 16, שכונת רחובות החדשה

מעון צעדים חצרות המושבה - שלום פרץ 6, חצרות המושבה

 

ימים ושעות הפעילות: מיום פתיחת שנת הלימודים 1/9/2024, בכפוף ללוח חופשות משרד העבודה והרווחה 
שעות הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות 07:00-16:00 | יום ו' בין השעות 07:00-13:00
רישום לשעת הארכה: עד השעה 17:00 - בעלות נפרדת בסך 550 ₪ לחודש.