הרישום לבקשות סבסוד בשכר לימוד בצהרונים תשפ"ד נפתחה

לנוחיותכם עמוד שמרכז את המידע מתוך משרד העבודה והרווחה

שימו heart את הבקשה יש להגיש באתר משרד העבודה והרווחה עד ה-31.12.23

הנחיות מתוך משרד התמ"ת:
בהתאם לסעיף 7(ד) למבחני התמיכה, החזר כספי בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש שקדם לחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד. בהתאם להחלטת האגף, בקשות שיתקבלו עד ליום 31.12.2023 יקבלו החזר כספי בהתאם לדרגת הזכאות מתחילת שנת הלימודים תשפ"ד או מיום הכניסה למסגרת והמאוחר מבניהם. למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות לאתר האגף לעידוד תעסוקת הורים או למוקד בכתובת: [email protected]

להגשת הבקשה וקליטת שאלוני הרשמה https://www.gov.il/he/service/daycare-center-parents-request-degree-of-subsidy

לעיון ומידע במבחני התמיכה לצהרונים תשפ"ד <<לחצו כאן>>

לאישור התמ"ת לצהרון וסמלי המוסד <<לחצו כאן>>

להורדת נספח 14 אותו יש למלא ולהגיש בבקשה <<לחצו כאן>>

מוקד הדרגות במשרד העבודה והרווחה -טלפון  2969*, בימים ראשון עד חמישי מהשעה 8:00 עד 16:00.