דלג על בר עליון כתום
בר עליון כתום
דלג על בר עליון
בר עליון

חיפוש חוגיםילדים

חוגפעילותגילימי פעילותשעות פעילותמיקוםמחירשם המדריךהרשמה
אירוביספורט והתעמלותמבוגריםא, ד21:15 - 22:15, 21:15 - 22:15חוויות שוויץ2,125.00₪עוזיאל שירלילהרשמה
עיצוב הגוףספורט והתעמלותמבוגריםא, ד19:15 - 20:15, 19:15 - 20:15חוויות שוויץ2,125.00₪עוזיאל שירלילהרשמה
פילאטיסספורט והתעמלותמבוגריםא, ד20:15 - 21:15, 20:15 - 21:15חוויות שוויץ2,125.00₪עוזיאל שירלילהרשמה
אלקטרוניקהטכנולוגיה ומדעא'-ב'ה17:05 - 18:05חוויות שוויץ1,480.00₪יושובייב אלהלהרשמה
אלקטרוניקהטכנולוגיה ומדעג'-ו'ה18:05 - 19:05חוויות שוויץ1,480.00₪יושובייב אלהלהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפות4-6ד16:45 - 17:30חוויות שוויץ1,520.00₪E-ZOO ש. מדעלהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפות4-6ה17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,480.00₪E-ZOO ש. מדעלהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפותא'-ב'ה18:00 - 19:00חוויות שוויץ1,739.00₪E-ZOO ש. מדעלהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפותב'-ג'ד17:30 - 18:30חוויות שוויץ1,786.00₪E-ZOO ש. מדעלהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפותג'-ד'ד18:30 - 19:30חוויות שוויץ1,786.00₪E-ZOO ש. מדעלהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפותז'-ח'ה15:45 - 16:30חוויות שוויץ1,480.00₪ריבלין נטלילהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפותט'-י'ה16:30 - 17:15חוויות שוויץ1,480.00₪ריבלין נטלילהרשמה
אנגליתלמידה והכשרה, למידת שפותז'-ח'ה17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,480.00₪ריבלין נטלילהרשמה
אקרובטיקסספורט והתעמלותכיתות א'-ב'א, ד17:00 - 17:45, 17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,950.00₪ויסמן יניבלהרשמה
אקרובטיקסספורט והתעמלותכיתות ג'-ו'א, ד18:30 - 19:15, 18:30 - 19:15חוויות שוויץ1,950.00₪ויסמן יניבלהרשמה
אקרובטיקסספורט והתעמלות4-5א17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,360.00₪ויסמן יניבלהרשמה
אקרובטיקסספורט והתעמלות5-6ד17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,292.00₪ויסמן יניבלהרשמה
בלטמחולא'ג17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,394.00₪צברי (1) נילילהרשמה
בלטמחולא'-ב'ד18:00 - 18:45חוויות שוויץ1,292.00₪צברי (1) נילילהרשמה
בלטמחולג'-ד'ב, ה17:15 - 18:15, 18:00 - 19:00חוויות שוויץ2,106.00₪צברי (1) נילילהרשמה
טרום בלטמחול5-6ד17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,292.00₪צברי (0) נילילהרשמה
טרום מחולמחול3-4ג16:20 - 17:00חוויות שוויץ1,394.00₪צברי (0) נילילהרשמה
מחול יצירתימחול4-5ג17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,394.00₪צברי (0) נילילהרשמה
מחול יצירתימחול4-5ד16:30 - 17:15חוויות שוויץ1,292.00₪צברי (0) נילילהרשמה
ג'אזמחולא'ד17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,292.00₪מדמוני-גבע לילהרשמה
ג'אזמחולב'ד17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,292.00₪מדמוני-גבע לילהרשמה
ג'אזמחולג'-ד'א, ד18:15 - 19:00, 18:00 - 18:45חוויות שוויץ1,950.00₪הוכברג-סלמי שרוןלהרשמה
ג'אזמחולה'-ז'ב, ד16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00חוויות שוויץ1,975.00₪מדמוני-גבע לילהרשמה
ג'אזמחולי'-יב'ב, ד20:00 - 21:00, 19:30 - 20:30חוויות שוויץ2,106.00₪מדמוני-גבע לילהרשמה
ג'אזמחול5-6ב18:00 - 18:45חוויות שוויץ1,394.00₪להרשמה
ג'אזמחול5-6ד17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,292.00₪הוכברג-סלמי שרוןלהרשמה
היפ הופמחולד-וא17:00 - 18:00חוויות שוויץ1,400.00₪להרשמה
היפ הופמחולז-טא18:00 - 19:00חוויות שוויץ1,400.00₪להרשמה
הכנה לכיתה אלמידה והכשרה, למידת שפות5-6א17:45 - 18:50חוויות שוויץ1,560.00₪שרמן לאה הכנהלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותא'-ג'א, ד18:00 - 18:45, 18:00 - 18:45חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותצעירותג19:15 - 20:00חוויות שוויץ1,360.00₪גרניט רותםלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותמבוגריםא, ג20:15 - 21:15, 20:15 - 21:15חוויות שוויץ2,520.00₪עבדוש (3) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלות4.5-6ג16:15 - 17:00חוויות שוויץ1,394.00₪עבדוש אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלות4.5-6ג17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,394.00₪עבדוש אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלות4.5-6ג17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,394.00₪עבדוש אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלות4.5-6ג18:30 - 19:15חוויות שוויץ1,394.00₪עבדוש אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםא, ד16:30 - 17:15, 16:30 - 17:15חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםא, ד17:15 - 18:00, 17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםא, ד18:45 - 19:30, 18:45 - 19:30חוויות שוויץ1,925.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםא, ד19:30 - 20:15, 19:30 - 20:15חוויות שוויץ1,925.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ד16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00חוויות שוויץ1,975.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ד17:00 - 17:45, 17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,975.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ד17:45 - 18:30, 17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,975.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ד18:30 - 19:15, 18:30 - 19:15חוויות שוויץ1,975.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ה16:45 - 17:30, 16:45 - 17:30חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ה17:30 - 18:15, 17:30 - 18:15חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ה18:15 - 19:00, 18:15 - 19:00חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותילדיםב, ה19:00 - 19:45, 19:00 - 19:45חוויות שוויץ1,950.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותמבוגריםב, ד21:30 - 22:30, 21:30 - 22:30חוויות שוויץ2,436.00₪עבדוש (3) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותמבוגריםב, ה20:30 - 21:30, 20:30 - 21:30חוויות שוויץ2,436.00₪עבדוש (3) אריקלהרשמה
השרדותספורט והתעמלותנוערב, ה19:45 - 20:30, 19:45 - 20:30חוויות שוויץ2,175.00₪עבדוש (1) אריקלהרשמה
אקטיבי Xספורט והתעמלותא-בד17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,292.00₪רון אסף 02להרשמה
אקטיבי Xספורט והתעמלותג-דד17:45 - 18:30חוויות שוויץ1,292.00₪רון אסף 02להרשמה
אקטיבי Xספורט והתעמלותה-וד18:30 - 19:15חוויות שוויץ1,292.00₪רון אסף 02להרשמה
התעמלותספורט והתעמלות2-3א17:00 - 17:45חוויות שוויץ1,560.00₪ליפינר שירלילהרשמה
התעמלותספורט והתעמלות3-4א17:50 - 18:35חוויות שוויץ1,560.00₪ליפינר שירלילהרשמה
תנועהספורט והתעמלות2-3ב17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,599.00₪מנצור אסנתלהרשמה
תנועהספורט והתעמלות3-4ב18:05 - 18:50חוויות שוויץ1,599.00₪מנצור אסנתלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלותא-בג18:00 - 19:00חוויות שוויץ1,476.00₪בוליס (1) אינהלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלותא-בג16:00 - 17:00חוויות שוויץ1,476.00₪בוליס (1) אינהלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלות4-5ב17:30 - 18:15חוויות שוויץ1,394.00₪בוליס (0) אינהלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלות4-5ג17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,394.00₪קליינרמן לריסהלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלות5-6ה17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,258.00₪קליינרמן לריסהלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלות5-6ג17:00 - 18:00חוויות שוויץ1,476.00₪בוליס (0) אינהלהרשמה
התעמלות אמנותיתספורט והתעמלותג-וב19:15 - 20:15חוויות שוויץ1,476.00₪בוליס (1) אינהלהרשמה
התעמלות בונה עצםספורט והתעמלותמבוגריםא, ד08:00 - 09:00, 08:00 - 09:00חוויות שוויץ2,175.00₪לוי גילהלהרשמה
התעמלות בונה עצםספורט והתעמלותמבוגריםא, ד09:00 - 10:00, 09:00 - 10:00חוויות שוויץ2,175.00₪לוי גילהלהרשמה
התעמלות בכיףספורט והתעמלות4-5א16:30 - 17:15חוויות שוויץ1,560.00₪מילשטיין צפונהלהרשמה
התעמלות בכיףספורט והתעמלות5-6א18:05 - 18:50חוויות שוויץ1,560.00₪מילשטיין צפונהלהרשמה
התעמלות בכיףספורט והתעמלות3.5-4.5ד16:30 - 17:10חוויות שוויץ1,482.00₪מילשטיין צפונהלהרשמה
התעמלות בכיףספורט והתעמלות3.5-4.5א17:20 - 18:00חוויות שוויץ1,560.00₪מילשטיין צפונהלהרשמה
התעמלות בכיףספורט והתעמלות4-5ד17:15 - 18:00חוויות שוויץ1,482.00₪מילשטיין צפונהלהרשמה
חיזוק דינאמיספורט והתעמלותמבוגריםב, ה20:20 - 21:20, 20:20 - 21:20חוויות שוויץ2,175.00₪פורטל איריסלהרשמה
עיצוב בתנועהספורט והתעמלותמבוגריםב, ה08:10 - 09:00, 08:10 - 09:00חוויות שוויץ2,175.00₪וינברג יעללהרשמה
התעמלות לאחר לידהספורט והתעמלותנשיםג21:00 - 22:00חוויות שוויץ 400.00₪בורכוביץ-לפי אפרתלהרשמה
התעמלות נשים בהריוןספורט והתעמלותנשיםג20:00 - 21:00חוויות שוויץ1,960.00₪בורכוביץ-לפי אפרתלהרשמה
זומבהמחולנשיםא20:00 - 20:45חוויות שוויץ1,440.00₪מנצור אסנתלהרשמה
זומבהספורט והתעמלותט'-יב'א19:15 - 20:00חוויות שוויץ1,280.00₪מנצור אסנתלהרשמה
צ'י קונגספורט והתעמלותמבוגריםא09:30 - 10:30חוויות שוויץ1,800.00₪נחום טללהרשמה
יוגהספורט והתעמלותמבוגריםה20:15 - 21:45חוויות שוויץ1,722.00₪וילנסקי הילהלהרשמה
מבוכים ודרקוניםטכנולוגיה ומדעב-גה17:00 - 18:15חוויות שוויץ1,480.00₪תגלית 02להרשמה
מבוכים ודרקוניםטכנולוגיה ומדעג-וה18:15 - 19:30חוויות שוויץ1,480.00₪תגלית 02להרשמה
ארכיטקטוטכנולוגיה ומדע4-6א17:05 - 17:50חוויות שוויץ1,400.00₪אומני החשיבה 02להרשמה
המדען הצעירטכנולוגיה ומדעב'-ד'ב18:05 - 19:05חוויות שוויץ1,640.00₪אומני החשיבה 02להרשמה
המדען הצעירטכנולוגיה ומדעגן חובה-א'ב17:05 - 18:05חוויות שוויץ1,640.00₪אומני החשיבה 02להרשמה
רובו-טריקיםטכנולוגיה ומדעא'-ב'ד17:05 - 18:20חוויות שוויץ1,596.00₪החברה להעשרה טכנולוגילהרשמה
רובו-טריקיםטכנולוגיה ומדעג'-ה'ד18:20 - 19:35חוויות שוויץ1,596.00₪החברה להעשרה טכנולוגילהרשמה
צליל וקצבמוסיקה1.4-2ג16:30 - 17:15חוויות שוויץ1,599.00₪טורם מאיהלהרשמה
צליל וקצבמוסיקה10 חודשים - 1.3א17:05 - 17:50חוויות שוויץ1,560.00₪טורם מאיהלהרשמה
צליל וקצבמוסיקה2-3ג17:20 - 18:05חוויות שוויץ1,599.00₪טורם מאיהלהרשמה
צליל וקצבמוסיקה3-4ג18:10 - 18:55חוויות שוויץ1,599.00₪טורם מאיהלהרשמה
צליל וקצבמוסיקה3 חודשים-9 חודשיםא17:55 - 18:40חוויות שוויץ1,599.00₪טורם מאיהלהרשמה
צליל וקצבמוסיקה3 חודשים עד 7 חודשיםג10:00 - 10:45חוויות שוויץ1,599.00₪טורם מאיהלהרשמה
צליל וקצבמוסיקה8 חודשים-1.4ג10:50 - 11:35חוויות שוויץ1,599.00₪טורם מאיהלהרשמה
דרונט בניית אתרים
דלג על בר תחתון
בר תחתון
עבור לתוכן העמוד