עלויות וגבייה לשנה"ל תשפ"ה

תהליך הרישום | עמוד ראשי רישום שנה"ל תשפ"ה

עלות שכר לימוד בכפוף לטבלת שכר הלימוד של משרד העבודה והרווחה. (מעודכן לתאריך 23.8.23)

תינוק - שכר לימוד 3705  ₪ לחודש, עפ"י 11 חודשי תשלום (כל מי שנולד מתאריך  1/6/2023)

פעוט - שכר לימוד 2851  ₪ לחודש, עפ"י 11 חודשי תשלום (פעוט, כל מי שנולד בין התאריכים  31/5/2023 - 1/9/2022)

בוגר - שכר לימוד 2488 ₪ לחודש, עפ"י 11 חודשי תשלום (בוגר, כל מי שנולד בין התאריכים 31/8/2022 - 1/1/2022)

דמי רישום - 133 ₪ דמי רישום

ביטוח תאונות אישיות – 69 ₪ תשלום חד פעמי שנתי

מקדמה - 570 ₪ תשלום המקדמה תגבה מיד עם אישור קבלה סופית למעון (על חשבון שכר לימוד ספטמבר).

הזנה – עבור תוספת ארוחות בשריות במעון , התשלום הנו 77 ₪ לחודש .

חוגים – במסגרת פעילות המעון יתקיימו 2 חוגי העשרה בעלות של 120 ₪ לחודש.

שעת הארכה – עבור הארכת יום הלימודים עד השעה 17:00 , תשלום הנו 550 ₪ לחודש.

ההורים מודעים שעד שלא יינתן דירוג של משרד הכלכלה במסמך כתוב, ההורים מתחייבים לשלם את שכר הלימוד במלואו וכי כל החזר כספים רטרואקטיבי אינו מצוי בתחום סמכותה של רשת חוויות, אלא אל מול משרד העבודה והרווחה .

כתובת אגף הגיל הרך: רח' סירני 52  רחובות | קבלת קהל: בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 | טלפון: 08-9310711/2 | [email protected]