רשת חוויות רחובות מובילה למצוינות ולאיכות גבוהה בתחומי חברה, קהילה, חינוך בלתי פורמאלי ותרבות הפנאי, תוך הבניית קהילה מעורבת ויוזמת.רשת חוויות מהווה זרוע ביצועית של העירייה ופועלת בתיאום המדיניות המוניציפאלית.

עובדי החברה הם משאב משמעותי לעצוב דמותו של הארגון, תוך יצירת תנאים לצמיחה והתפתחות אישית

הרשת מתמידה בהרחבת קשת השותפים והשותפויות עם מגזרים רבים ופועלת מתוך חוסן חברתי וקהילתי, עם כלים ניהוליים מתקדמים.